Juli 2016

 

Newsletter

 

Newsletter No2

Σε αυτό το newsletter θα βρείτε επικαιροποιημένες  πληροφορίες για το σχέδιο TIME  και θα ενημερωθείτε για βασικές όψεις της εφαρμογής των δραστηριοτήτων του. Μοιραζόμαστε επίσης μαζί σας ανατροφοδότηση από τις πρώτες πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις που οργανώθηκαν στις χώρες των εταιρικού σχήματος , καθώς και πληροφορίες για επερχόμενες εκδηλώσεις και προϊόντα του σχεδίου.

 

 

 

Εθνικές εκδηλώσεις για την παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του σχεδίου

Στο προηγούμενο newsletter παρουσιάσαμε στοιχεία για τις πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα και την Αυστρία. Εδώ παρέχουμε πληροφορίες για τις εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στις υπόλοιπες χώρες της κοινοπραξίας.

Οι συμμετέχοντες σε αυτές τις εκδηλώσεις  ήταν εκπρόσωποι Υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης που σχετίζονται με  αλλοδαπούς, φορείς που σχετίζονται με τη μετανάστευση, ΜΚΟ, ακαδημαϊκοί, επιστήμονες και δημοσιογράφοι των εθνικών ΜΜΕ, καθώς και διαδικτυακοί τόποι που σχετίζονται με τη Μετανάστευση και τη Διαμεσολάβηση.

 

Ιταλία

Η πολλαπλασιαστική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο για τη Μετανάστευση, το Άσυλο και την Κοινωνική Ενσωμάτωση (κεντρικά γραφεία της PI) στις 28/10/2015.

 

Τα βασικά ευρήματα και ζητήματα που σχετίζονται με την διαπολιτισμική μεσολάβηση στην Ιταλία και τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη μελλοντική ανάπτυξη των πνευματικών προϊόντων του έργου είναι τα ακόλουθα:

·         Ο Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής συμπεριλαμβάνει 2 επαγγελματικά πεδία: αυτού που επιχειρεί στο κοινωνικό πεδίο και του επαγγελματία διερμηνέα

·         Τα βασικά πεδία παρέμβασης για τους ΔΜ στην Ιταλία είναι:νομική υποστήριξη, εκπαίδευση, και βοήθεια  στον τομέα της υγείας

·         Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης των ΔΜ δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων γλωσσομάθειας (σε άλλες γλώσσες)

·         Στην Ιταλία δεν υπάρχει ειδική εκπαίδευση σχετικά με τις θρησκευτικές διαφορές, ένας τομέας θεμελιακός για την καλύτερη αλληλοκατανόηση μεταξύ των αλλοδαπών υπηκόων

·           Οι ΔΜ χρειάζονται εξειδικευμένη γνώση που αφορά τον τομέα της υγείας

·         Βασική για τους ΔΜ είναι η ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων μεταξύ διαφορετικών εθνοτικών/εθνικών ομάδων 

·         Η διερμηνεία από απόσταση  μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο περισσότερο παρά μια ευκαιρία

·         Θα πρέπει να γίνει χρήση των  ευρωπαϊκών διαρθρωτικών χρηματοδοτήσεων, προκειμένου να  εξασφαλιστεί μεγαλύτερη εργασιακή σταθερότητα για τους ΔΜ που εργάζονται στην Ιταλία

·         Θα πρέπει να εμπλακούν οι Περιφέρειες και οι Δήμοι προκειμένου να πραγματοποιηθούν περισσότερα έργα ένταξης

·         Με επιδίωξη το καλό των ασθενών θα πρέπει να εμπλακεί το ιατρικό προσωπικό στη συνεργασία με τους ΔΜ

 

Για πρόσβαση σε πρόσθετες πληροφορίες και για φωτογραφίες από την εκδήλωση, παρακαλώ πατήστε εδώ.

 

 

Πορτογαλία

Μια εκδήλωση με θέμα “Διαμεσολάβηση και αστική ασφάλεια: οι προκλήσεις της εκπαίδευσης” οργανώθηκε  από τη Δημοτική Αστυνομία της Λισσαβόνας στις εγκαταστάσεις της στις 26 Ιανουαρίου 2016. Στην εκδήλωση υπήρξε μεγάλη προσέλευση εκπροσώπων από τοπικές και εθνικές αρχές. Τα βασικά συμπεράσματα της εκδήλωσης αφορούσαν ζητήματα όπως:

·         Εδαφικότητα

·         Συνεργασία

·         Συμμετοχή

·         Συνάρθρωση δράσεων

τα οποία φωτίζουν τη σημασία της διαμεσολάβησης ως εχέγγυο της ανθρώπινης βιωσιμότητας

Για πρόσβαση σε πρόσθετες πληροφορίες και για φωτογραφίες από την εκδήλωση, παρακαλώ πατήστε εδώ.

 

Πολωνία

Στις  23 Οκτωβρίου 2015 ένα συνέδριο εθνικής εμβέλειας πραγματοποιήθηκε στην Κρακοβία  της Πολωνίας από τον Πολωνό εταίρο “The Pontifical University of John Paul II in Krakow”.

Τα αποτελέσματα του σχεδίου προσέλκυσαν το ενδιαφέρον του κοινού και υπήρξαν πολλές προτάσεις για την προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου σε οργανισμούς και φορείς που σχετίζονται με μετανάστες και τη συνέχιση της ήδη υπάρχουσας συνεργασίας με την Υπηρεσία Αλλοδαπών. Οι δημοσιογράφοι εξάλλου ζήτησαν περισσότερο υλικό από το σχέδιο ΤΙΜΕ, προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν στις δημοσιεύσεις τους σχετικά με το φαινόμενο της μετανάστευσης.

Για πρόσβαση σε πρόσθετες πληροφορίες και για φωτογραφίες από την εκδήλωση, παρακαλώ πατήστε εδώ

 

Βέλγιο

Στο Βέλγιο η πολλαπλασιαστική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο SPF Santé Publique, Place Horta 40 à 1060, στις Βρυξέλλες στις  30 Οκτωβρίου 2015 με τη συμμετοχή εκπροσώπων από φορείς της υγείας που συνεργάζονται με ΔΜ. Οι συμμετέχοντες τόνισαν τη σημασία των ακόλουθων θεμάτων στα οποία το σχέδιο TIME θα πρέπει να εστιάσει ή/και να επιλύσει:

·         Ανακύπτουν όλο και περισσότερα πολιτισμικά ζητήματα

·         Οι κοινωνικοί κίνδυνοι είναι πολύ σπουδαίοι αλλά δεν μπορούν να αποτελέσουν ένα σταθερό αντικείμενο στα προγράμματα σπουδών.

·         Οι ΔΜ χρειάζονται επίσης καθοδήγηση και δεξιότητες δικτύωσης Στα νοσοκομεία μπορούν να υπάρχουν καμπάνιες για διερμηνεία και διαπολιτισμική μεσολάβηση.

Η ανάγκη για μεσολάβηση εξαρτάται από το πλαίσιο και την εναλλασσόμενη φύση των μεταναστευτικών ροών.

 

Δραστηριότητα Διεθνούς Συνεργασίας (TCA) στο Essen

 

Το σχέδιο TIME ταξίδεψε στο Zollverein, στο Essen της Γερμανίας, προκείμενου να παρουσιάσει τα ευρήματα και αποτελέσματα του, στο πλαίσιο του συνεδρίου με τίτλο “Εκπαίδευση, συμμετοχή, ενσωμάτωση- Erasmus+ και Πρόσφυγες” που οργανώθηκε από τη Γερμανική Εθνική Αρχή για την εκπαίδευση στην Ευρώπη του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 290 σύνεδροι από 23 χώρες της ΕΕ.

 

 

Το σχέδιο TIME ήταν 1 από τα 12 σχέδια  Erasmus+ σχετιζόμενα με την ενσωμάτωση των μεταναστών που επιλέχθηκαν ως καλή πρακτική που άξιζε να παρουσιαστεί στην κεντρική σκηνή του συνεδρίου!

  

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για την εκδήλωση, μπορείτε να έχετε πρόσβαση πατώντας εδώ.

 

IO3 Οδηγός για το επιδιωκόμενο προφίλ του ΔΜ και τα σχετικά μαθησιακά αποτελέσματα

Τι πρέπει να γνωρίζει, να κατανοεί και να είναι ικανός να κάνει ένας ΔΜ ;

Είναι διαθέσιμος ένας οδηγός λεπτομερούς παρουσίασης των δεξιοτήτων, ικανοτήτων και άλλων απαραίτητων ή επιδιωκόμενων χαρακτηριστικών του ΔΜ που αναδείχθηκαν μέσω της σχετικής έρευνας.

Ο οδηγός προσφέρει μια επισκόπηση

·         του προφίλ του ΔΜ

·         των δεξιοτήτων που μπορούν να αποκτηθούν μέσω εκπαίδευσης

·         των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων- αυτών που μπορούν να αποκτηθούν μέσω εκπαίδευσης

Συνεπώς ο οδηγός αποτελεί ένα εργαλείο  αναφοράς  για το σχεδιασμό αποτελεσματικών προγραμμάτων κατάρτισης και εργαλείων αξιολόγησης, την ανίχνευση πιθανών ελλείψεων σε επίπεδο δεξιοτήτων και διαρκών εκπαιδευτικών αναγκών για τους ΔΜ για μετανάστες.

 

Ο οδηγός είναι διαθέσιμος για λήψη εδώ

 

IO4: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για ΔΜ για μετανάστες– Οδηγός για την κατάρτιση ΔΜ για μετανάστες

 

Μέσα από ποιο είδος κατάρτισης θα μπορούσε κάποιος/α να προετοιμαστεί για την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών ΔΜ;

 

Το σχέδιο ΤΙΜΕ έχει αναπτύξει ένα περιεκτικό και δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα  που φιλοδοξεί να καλύψει τις παροντικές και μελλοντικές ανάγκες των Ευρωπαίων ΔΜ για μετανάστες. Το πρόγραμμα αποτελείται από ένα σύνολο 7  ενοτήτων που μπορούν να συνδυαστούν με ευελιξία, προκειμένου να συμπληρώσουν διαφορετικά αρχικά προφίλ ικανοτήτων.

 

Ο οδηγός  εκπαίδευσης αποτελείται από 5 μέρη που καλύπτουν διαφορετικές όψεις της ανάπτυξης και της παροχής ενός περιεκτικού εκπαιδευτικού προγράμματος:

·         Εκπαιδευτικό περιεχόμενο

·         Εκπαιδευτική μεθοδολογία

·         Εκπαιδευτικό υλικό

·         Πρακτική εκπαίδευση

·         Μεθοδολογίας αξιολόγησης

 

 

Προσεχείς εκδηλώσεις και προϊόντα του σχεδίου 

Ένα πρόγραμμα αυτό-μόρφωσης για εκπαιδευτές ΔΜ για μετανάστες (IO5), καθώς και προτάσεις για  την επικύρωση, πιστοποίηση,

και αναγνώριση της εκπαίδευσης ΔΜ για μετανάστες (IO6) καθώς και συστάσεις για πιστοποίηση θα είναι σύντομα διαθέσιμες.

Πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις για την παρουσίαση

των αποτελεσμάτων του Σχεδίου προγραμματίζονται και πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Μείνετε συντονισμένοι για να λαμβάνετε τα νέα μας!

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τακτικές ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο του σχεδίου (επικείμενες εκδηλώσεις και δραστηριότητες) παρακαλούμε εγγραφείτε.

Μπορείτε επίσης να μας ακολουθήσετε στο facebook (https://www.facebook.com/CulturalMediationSonetor?fref=photo)

Εφόσον δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον το newsletter του σχεδίου TIME, απλά ενημερώστε μας στο: infoly@olympiakokek.gr

©2015 TIME - Train Intercultural Mediators for a Multicultural Europe. All rights reserved.

EU flag-Erasmus+_vect_POS                                                                                                      

                     Co-funded by the European Union

Το σχέδιο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντανακλά τις απόψεις μόνο των εταίρων του σχεδίου, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει στις πληροφορίες που παρέχονται από αυτή.