Αν δεν εμφανίζεται σωστά αυτό το μήνυμα, πατήστε εδώ

Αυτό είναι τα πρώτο newsletter του σχεδίου Train Intercultural Mediators for a Multicultural Europe (TIME). Το σχέδιο αυτό αποτελεί μία στρατηγική σύμπραξη για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Το σχέδιο ΤΙΜΕ ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2014 και πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο του 2016.
Σε αυτό το newsletter μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με το έργο μας και τις δραστηριότητες που έχουμε πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα.

Το σχέδιο

Το σχέδιο TIME στοχεύει στην ενεργό προώθηση της τυποποίησης της κατάρτισης διαπολιτισμικών μεσολαβητών και στην επαγγελματοποίηση της δραστηριότητάς τους. Οι δραστηριότητες του σχεδίου αφορούν:

• Τη διερεύνηση πρακτικών κατάρτισης και απασχόλησης διαπολιτισμικών μεσολαβητών ανά την Ευρώπη.
• Την προώθηση της ανταλλαγής καλών πρακτικών στον τομέα της διαπολιτισμικής μεσολάβησης μέσω της 
  πρότασης πρότυπων μοντέλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων τόσο για εκπαιδευτικούς διαμεσολαβητές                
  όσο και για τους εκπαιδευτές τους.
• Την ανάλυση υπαρχόντων δομών στις συμμετέχουσες χώρες και την σύσταση προτάσεων για την επικύρωση της 
  κατάρτισης διαπολιτισμικών μεσολαβητών.

Εταιρικό Σχήμα

 Συντονιστής:  Ολυμπιακή Εκπαιδευτική και Συμβουλευτική Ε.Π.Ε. – ΕΛΛΑΔΑ
        Εταίροι:   1. BEST Institut für Berufsbezogene Weiterbildung 
                               
und Personaltraining GmbH – ΑΥΣΤΡΙΑ 
                            2. Intercultural Mediation and Policy Support Unit, 
                                DG Healthcare Federal Public Service Health,
                                Food Chain Safety and Environment – ΒΕΛΓΙΟ 
                            3. BGZ Berliner Gesellschaft für internationale 
                                Zusammenarbeit mbH – ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
                            4. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – ΕΛΛΑΔΑ
                            5. Programma Integra società cooperativa sociale – ΙΤΑΛΙΑ
                            6. Uniwersytet Papieski Jana Pawla II w Krakowie – ΠΟΛΩΝΙΑ 
                            7. Lisbon Municipal Police – ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Τι είναι ο Διαπολιτισμικός Μεσολαβητής;

Προϊόντα

1. Ερευνητικά αποτελέσματα

Το σχέδιό μας υλοποιείτε μόλις ένα χρόνο αλλά τα πρώτα αποτελέσματα της επίπονης εργασίας μας είναι πλέον διαθέσιμα! Στο παρόν newsletter, έχουμε τη χαρά να παρουσιάζουμε μια Έκθεση με τα αποτελέσματα της έρευνας για τη διαπολιτισμική μεσολάβηση (ΔΜ) για μετανάστες στην Ευρώπη και την Περιγραφή 10 καλών πρακτικών στην διαπολιτισμική μεσολάβηση από όλη την Ευρώπη και προτάσεις μεταφοράς.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα ή να κατεβάσετε την έρευνα;  

Η Έκθεση με τα αποτελέσματα της έρευνας για τη διαπολιτισμική μεσολάβηση (ΔΜ) για μετανάστες στην Ευρώπη είναι μία διεξοδική μελέτη με βάση τη σχετική βιβλιογραφία και έρευνες πεδίου που πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να παρέχουν μία επισκόπηση της διαπολιτισμικής μεσολάβησης για μετανάστες στην Ευρώπη, με έμφαση στις σχετικές πρακτικές εκπαίδευσης, απασχόλησης και αξιολόγησης.

Μερικά ενδιαφέροντα ευρήματα:
- Διαφορετικές προσεγγίσεις της διαπολιτισμικής μεσολάβησης ανά 
  την Ευρώπη .
- Διαφορετική αντίληψη της σημασίας των γλωσσικών ικανοτήτων και 
  των ικανοτήτων μετάφρασης ακόμα και εντός του ιδίου μοντέλου
  διαπολιτισμικής μεσολάβησης. 
-Επιβεβαίωση του αδιαμφισβήτητου ρόλου των υπηρεσιών 
 διαπολιτισμικής μεσολάβησης στην ομαλή ενσωμάτωση των
 μεταναστών στις κοινωνίες υποδοχής.

Η έρευνα είναι διαθέσιμη μόνο στην Αγγλική γλώσσα

Θέλετε να μάθετε περισσότερα ή να κατεβάσετε την έρευνα;  

Περιγραφή 10 καλών πρακτικών στην διαπολιτισμική μεσολάβηση από όλη την Ευρώπη και προτάσεις μεταφοράς

Αυτός ο οδηγός παρουσιάζει με λεπτομέρειες 10 από τις καλές πρακτικές που ανιχνεύθηκαν κατά την προηγούμενη έρευνα και αφορούν στην κατάρτιση, απασχόληση, ή αξιολόγηση της διαπολιτισμικής μεσολάβησης, ενώ ακολουθούν και προτάσεις μεταφοράς τους. Οι καλές πρακτικές αφορούν σε δομές, καταρτίσεις και πολιτικές που παρέχουν ένα παραδειγματικό πλαίσιο για την οργάνωση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης και την κατάρτιση διαμεσολαβητών.

2. Υλικό διάδοσης

http://www.mediation-time.eu/

Η πλατφόρμα και το φόρουμ SONETOR αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τον πολλαπλασιασμό του αντίκτυπου του σχεδίου. Πώς; Μέσω του φόρουμ οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές έχουν τη δυνατότητα:
-  Να συζητήσουν για τις ανάγκες τους.
-  Να ανταλλάξουν απόψεις για τις εμπειρίες τους.
-  Να μοιραστούν εμπειρίες και πρακτικές απασχόλησης, προβλήματα και ενδεικνυόμενες λύσεις στον τομέα της
   διαπολιτισμικής μεσολάβησης.
-  Να λάβουν πληροφόρηση σχετικά με τα νέα προγράμματα κατάρτισης στην διαπολιτισμική μεσολάβηση.
-  Να ενισχύσουν τους δεσμούς τους με άλλους διαπολιτισμικούς μεσολαβητές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
-  Να ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της διαπολιτισμικής μεσολάβησης.

Άλλοι οι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές και οι ωφελούμενοι του σχεδίου ενθαρρύνονται να εγγραφούν σε αυτή την πλατφόρμα και να ωφεληθούν από τις δυνατότητες που παρέχει!

3. Πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις

Δύο ανοικτές εκδηλώσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Η πρώτη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Βιέννη, Αυστρία και η δεύτερη στην Πάτρα, Ελλάδα. Στόχος και των δύο εκδηλώσεων ήταν η παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε εθνικές εκδηλώσεις.

Ο εταίρος BEST Institut (Αυστρία) προσκάλεσε φορείς που συναλλάσσονται με μετανάστες, ανέργους αλλά και φορείς που δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση και στην καθοδήγηση(coaching), σε εκδήλωση για την παρουσίαση συζήτηση και ενημέρωση σχετικά με το έργο ΤΙΜΕ. Περί τα 20 άτομα συμμετείχαν στην εκδήλωση, 5 εκπρόσωποι του διοργανωτή και 15 από τους λοιπούς φορείς. Όλοι οι συμμετέχοντες εκδήλωσαν ενδιαφέρον να λάβουν τα τελικά προϊόντα του σχεδίου καθώς αναγνωρίζουν την ανάγκη για την διοργάνωση καταρτίσεων για διαμεσολαβητές.

Στην Πάτρα, Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2015 η εκδήλωση με τίτλο «Πανόραμα της διαπολιτισμικής μεσολάβησης στης Ευρώπη και σχετικές καλές πρακτικές» με διοργανωτές την ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΚΗ Ε.Π.Ε. και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Συμμετείχαν συνολικά 53 εκπρόσωποι φορέων, όπως, φορείς διαμόρφωσης πολιτικής στον τομέα της διαπολιτισμικής μεσολάβησης, πανεπιστημιακές σχολές κοινωνικών επιστημών, ΜΚΟ, φορείς που εμπλέκονται σε ζητήματα ενσωμάτωσης, κοινωνικοί επιστήμονες, ΜΜΕ, διαπολιτισμικοί μεσολαβητές και εκπαιδευτικοί. Τα ζητήματα που συζητήθηκαν αφορούσαν:

• Διαπολιτισμική μεσολάβηση στην Ευρώπη
• Σκοπιμότητα της διαπολιτισμικής μεσολάβησης - εμπειρίες της 
   διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης
• Παρουσίαση επιτυχημένων μοντέλων διαπολιτισμικής
   μεσολάβησης
• Καλές πρακτικές διαπολιτισμικής μεσολάβησης
• Προτάσεις μεταφοράς καλών πρακτικών στην Ελλάδα
   και σχετικές  προϋποθέσεις μεταφοράς

Πρόσφατες δραστηριότητες

Οκτώβριος 2015   Οδηγός για το επιθυμητό προφίλ των διαπολιτισμικών μεσολαβητών και τα αντίστοιχα
                                  μαθησιακά αποτελέσματα

Οκτώβριος 2015   Παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων σε εθνικές εκδηλώσεις σε:
                                Βέλγιο
 
                                 Πότε: 30 Οκτωβρίου 2015, 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. 
                                 Πού: SPF Santé Publique, Place Horta 40 à 1060 Bruxelles 
                                 Πολωνία 
                                 Πότε: 23 Οκτωβρίου 2015, 2.30 μ.μ. έως 6.00 μ.μ. 
                                 Ιταλία 
                                 Πότε: 28 Οκτωβρίου 2015, 2.30 μ.μ. έως 6.00 μ.μ. 
                                 Πού: Ρώμη (IT), Migration, Asylum and Social Integration Center (PI headquarter)

Επικείμενες δραστηριότητες

Δεκέμβριος 2015    Παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων σε εθνικές εκδηλώσεις σε: 
                                   Πορτογαλία 
                                   Πότε: 1 Δεκεμβρίου 2015
                                   Πού: Λισσαβώνα 
                                   Γερμανία 
                                   Πότε:
10 Δεκεμβρίου 2015
                                   Πού: Βερολίνο

Φεβρουάριος 2016    3η Διακρατική Συνάντηση Εταίρων σχεδίου στη Ρώμη

Φεβρουάριος 2016    Ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης διαπολιτισμικών μεσολαβητών – οδηγός εκπαίδευσης

Μάιος 2016                 Θεματικό εργαστήριο στα νέα προγράμματα κατάρτισης

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε τακτικές ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο του σχεδίου (επικείμενες εκδηλώσεις και δραστηριότητες) παρακαλούμε εγγραφείτε.

Μπορείτε επίσης να μας ακολουθήσετε στο facebook (https://www.facebook.com/CulturalMediationSonetor?fref=photo)

Εφόσον δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον το newsletter του σχεδίου TIME, απλά ενημερώστε μας στο: infoly@olympiakokek.gr

©2015 TIME - Train Intercultural Mediators for a Multicultural Europe. All rights reserved.

Το σχέδιο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντανακλά τις απόψεις μόνο των εταίρων του σχεδίου, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει στις πληροφορίες που παρέχονται από αυτή.